17 apr 2021 10:46

Het centrale brugdek van de Suzan Danielbrug werd over het kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi geplaatst

Het centrale brugdek van de Suzan Danielbrug werd over het kanaal van Brussel geplaatst. Dat meldt Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel. Dit brengt ons één stap dichter bij de opening van de brug, een belangrijke schakel tussen de Noordwijken en Thurn & Taxis.

Het manoeuvre werd woensdagavond gelanceerd, en deze ochtend om 5u succesvol afgerond. De komende dagen worden de definitieve steunpilaren onder de brug gemonteerd.

Dankzij deze brug kunnen voetgangers en fietsers via een kortere, gemakkelijkere route het kanaal oversteken. Voor het openbaar vervoer vormt de brug een verbinding tussen enerzijds de Simon Bolivarlaan en anderzijds de Havenlaan en Picardstraat, waardoor een meer voor de hand liggende route wordt gevormd tussen het Noordstation en de wijken rond Thurn & Taxis. De brug is een technisch hoogstandje en bevordert duurzame mobiliteit.

EEN BRUG MADE IN BELGIUM

De afgelopen 6 maand werd dit deel van de brug van 60 meter lang en 1200 ton samengesteld op de kaai. Atelier Aelterman, nabij Gent, maakte de stalen bogen die per binnenschip tot aan de werf werden gebracht terwijl de belangrijkste liggers en het brugdek werden gebouwd in staal en beton. De metalen constructie van het voetgangersgedeelte werd in een werkplaats nabij Kortrijk vervaardigd en daarna op de constructie gemonteerd.

Het brugdek werd over het kanaal geplaatst met behulp van platformwagens en duwbakken, onder de deskundige leiding van aannemers De Nul, Aelterman en onderaannemer Sarens, en in samenwerking met de Haven van Brussel en studiebureau Greisch.

Na deze operatie worden de aanbruggen gebouwd, 30 meter lange overspanningen over de kaaien aan weerszijden van het kanaal die het centrale brugdek verbinden met de Havenlaan en  de Willebroekkaai. Daarna volgt de afwerking: asfalteren, leuningen, verlichting, … Het einde van de werken is voorzien voor eind 2021.De werken hebben € 9,4 miljoen gekost, studies inbegrepen. Het kanaalverkeer, dat sinds donderdagavond stil lag, zal op maandagochtend weer hervatten.

Cijfers:

  • 2 zones: een 7 meter brede asfaltweg voor openbaar vervoer en een 6 meter brede fiets- en voetgangerszone .
  • 1 centraal stuk van 60 meter lang en 1200 ton, 2 aanbruggen van elk 30 meter en een helling van 80 meter: in toaal 200 meter
  • 8 op afstand gestuurde transportwagens en 2 duwbakken voor de operatie
  • 4 dagen non-stop werken om de brug op zijn plek over het water te zetten
  •  een hellingsgraad van maximaal 4% om de toegang voor mindervalide personen te vergemakkelijken 

Meer info: Bouw van de Suzan Danielbrug

CITATEN

Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

"De Suzan Danielbrug is een nieuw symbool van de geest van samenwerking die zich in de loop der jaren in Brussel heeft ontwikkeld. Een ontwikkeling die niet alleen de inwoners ten goede komt, maar ook de mensen die Brussel bezoeken of er werken. Deze nieuwe brug over het kanaal, samen met de reeds geplaatste voetgangersbruggen en de bruggen die er binnenkort zullen bijkomen, slaan letterlijk en figuurlijk een brug: tussen het oude en het nieuwe Brussel; tussen de wijken en de evenementen die ze verlevendigen; tussen de mensen en hun verhalen. Deze bruggen geven een nieuwe vorm aan Brussel, een stad die rijk is aan multiculturaliteit, met de steun en de expertise van Beliris. "

Elke van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

"Het kanaal is lang een breuklijn geweest door onze stad. Ik ben erg blij dat we die breuk beetje bij beetje kleiner kunnen maken. Vandaag met de Suzan Daniel-brug, volgend jaar met de twee bijkomende bruggen die gelegd worden. En, op iets langere termijn, ook met de heraanleg van Sainctelette, dat van vreselijk kruispunt naar een groene ontmoetingsplek zal gaan."

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu

“Ik ben verheugd dat dit brugproject eindelijk concreet gestalte zal krijgen en de twee oevers van het kanaal opnieuw met elkaar zal verbinden. Deze brug zal een nieuwe dynamiek tot stand brengen tussen de Noordwijk en de Havenwijk en zal de toegang voor voetgangers en fietsers tot de recreatiezone van het Becopark en tot alle parken tot aan het Bockstaelplein aanzienlijk verbeteren. De brug voldoet aan de Europese scheepvaartnormen en vormt geen belemmering voor de doorvaart van goederenschepen en het potentieel van het kanaal als duurzame vervoersinfrastructuur.”

Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte, Nederlandstalig(e) Aangelegenheden en Onderwijs.

“Een jaar geleden heeft Beliris samen met de Stad Brussel een wedstrijd georganiseerd om een naam te vinden voor deze brug. Suzan Daniel won, met grote voorsprong. Deze brug past bij haar, want het is een brug die wijken en mensen met elkaar verbindt, waarop - heel binnenkort - hand in hand geflaneerd en hartstochtelijk gekust mag worden. We zijn erg blij dat deze langverwachte brug eindelijk vorm krijgt, ze vormt een belangrijke verbinding tussen de Noordwijk en Tour & Taxis, twee wijken in volle ontwikkeling.”

Video URL