25 mrt 2022 19:58

Het Centrum voor Cybersecurity wordt permanent lid van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanduiding van het Centrum voor Cybersecurity België als permanent lid van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie.

Door de grote toename van de cybercriminaliteit behoort deze vandaag tot de top-3 van de meest gepleegde vormen van criminaliteit. De Nationale Veiligheidsstrategie die in december 2021 werd goedgekeurd, erkent cyberdreigingen als een van de belangrijkste dreigingen en risico’s voor de Belgische samenleving en economie. Als de nationale autoriteit in dit domein heeft het CCB een sleutelrol in de coördinatie van een transversale aanpak door de verschillende betrokken overheidsdiensten.

In het verleden werd de directeur van het CCB veelvuldig als niet-permanent lid uitgenodigd voor de vergaderingen van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid (CCIV) met betrekking tot concrete dossiers. Aangezien het CCB evenwel betrokken is bij nagenoeg alle belangrijke dossiers inzake het inlichtingen- en veiligheidsbeleid in ons land, heeft de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurd dat het CCB voortaan als permanent lid in het CCIV zetelt en aan alle besprekingen van het CCIV deelneemt. Dit ontwerp van koninklijk besluit formaliseert deze beslissing.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid en het Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid