27 jun 2019 13:46

Het FAGG publiceert het jaarverslag 2018. De patiënt blijft centraal staan en het FAGG blijft vastberaden streven naar innovatie om een kwalitatieve partner te blijven.

Een betere communicatie met de partners, een betere toegang tot innovatie voor patiënten met dringende medische behoeften, een groeiende aanwezigheid op sociale netwerken. 2018 stond in het teken van evolutie. U leest er alles over in het nieuwe jaarverslag.

2018 was een jaar van ontwikkelingen. Vooral de stijging van het aantal programma’s voor compassionate use was opmerkelijk. 60 % meer patiënten maakten deel uit van zo’n programma dan het jaar ervoor. Die indrukwekkende evolutie zorgt ervoor dat meer patiënten bij wie bestaande therapieën niet of niet voldoende helpen een innovatieve behandeling krijgen.

De veiligheid van geneesmiddelen onderging een bemoedigende evolutie door een toename van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen. Ieder jaar opnieuw investeert het FAGG in het sensibiliseren van zowel het grote publiek en gezondheidszorgbeoefenaars om bijwerkingen van geneesmiddelen te melden. De toename van het aantal melden zorgt ervoor dat geneesmiddelen nog beter worden bewaakt en tegelijkertijd de veiligheid van geneesmiddelen verzekert.

Om partners bewust te maken van de belangrijkste thema’s en hen optimaal te informeren gebruikt het FAGG snelle en eenvoudige communicatiekanalen zoals Twitter en Facebook. In 2018 werden de berichten van het agentschap meer dan 2 500 000 keer bekeken.

Het nieuwe jaarverslag 2018 is meteen ook het eerste jaarverslag dat in het Duits wordt aangeboden. Hiermee zijn de resultaten van het FAGG beschikbaar in de drie landstalen en het Engels.

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG:
"De patiënt en zijn behoeften zijn de bestaansreden van ons agentschap. Een prioriteit die ten volle wordt geïllustreerd door de duizenden vragen van burgers die in 2018 door onze experten werden beantwoord. Onder andere onze inspectiediensten hebben zich gemobiliseerd om het hoofd te bieden aan de vele vragen van professionals rond de brexit of de inwerkingtreding van de Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen. Patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars brengen hun ervaring mee vanuit een andere invalshoek, elk vanuit hun eigen perspectief. En het is onze plicht om dit perspectief voortdurend voor ogen te houden in onze projecten en ambities."

Om meer te weten, ontdek de realisaties 2018 van het FAGG in het digitale jaarverslag, en geef zelf uw mening via de online-bevraging.

Wilt u op de hoogte blijven van de persberichten van het FAGG en van het bijbehorende communicatiemateriaal? Stuur dan een e-mail naar comm@fagg.be.