24 mrt 2015 11:51

Het Federale Bijenplan: wordt vervolgd?

Na meer dan twee jaar loopt het Federale Bijenplan op zijn eind. Voor de federale instanties die de acties van het plan hebben uitgevoerd, is dit een ideale gelegenheid om de balans op te maken én nieuwe projecten te lanceren, specifiek voor het grote publiek.

Dankzij onder andere de verschillende maatregelen van het plan werd er vooruitgang geboekt in het bestuderen en begrijpen van de problematiek van de bestuivers. Toch is de teloorgang van de honingbij en de wilde bijen verre van opgelost. Wetenschappers hebben de bijdrage van de bestuiving aan de Europese economie ingeschat op 14,2 miljard euro per jaar, maar toch zijn er te weinig bestuivers om aan de behoeften van onze landbouw te voldoen.


Ons land vormt helaas geen uitzondering op de teloorgang van de bijen die op wereldschaal wordt vastgesteld. Het sterftecijfer in de Belgische bijenkorven tijdens de winter 2012 – 2013 bedroeg ongeveer 33%. Van de 370 gekende wilde bijensoorten is meer dan de helft zeldzaam of sterk op de terugweg. Sommige zijn zelfs reeds volledig verdwenen uit ons land. In Europa wordt 24% van de hommels met uitsterven bedreigd en opgenomen op de rode lijst van bedreigde soorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).


De inspanningen moeten dus worden verdergezet om de precieze oorzaken van deze achteruitgang te bepalen en om doeltreffende maatregelen te formuleren. Het Federale Bijenplan start met een nieuwe aanpak van de problematiek van de bijen en de bestuiving. Het heeft verschillende acties vastgelegd die fundamentele werkpunten blijven om de komende beschermingsmaatregelen voor de bijen te bepalen.


In dezelfde lijn kondigen mevrouw Marghem, Minister van Leefmilieu, en mevrouw Sleurs, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, twee nieuwe instrumenten voor informatie en communicatie aan. Deze werden gerealiseerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het DG Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:


• "Bijen in de kijker": een pedagogische brochure die leerkrachten en leerlingen de wereld inleidt van deze noeste zoemers (gratis beschikbaar via www.levedebijen.be)
• www.levedebijen.be: een website volledig gewijd aan de bijen, met meer dan 200 boeken, brochures, filmpjes, artikels, tentoonstellingen, activiteiten … Je vindt er ook heel wat tips om zelf bijen en andere bestuivers te helpen overleven.


De Balans van het Federale Bijenplan 2012-2014 is beschikbaar op www.levedebijen.be en op de websites van de partners:


• www.info-bijen.be
• www.fagg.be
• www.favv.be
• www.fytoweb.be
• www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be


Contact :
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90