23 jan 2004 13:00

Het gratis woon-werkverkeer per trein

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een aantal maatregelen goed om het gratis woon-werkverkeer in te stellen.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een aantal maatregelen goed om het gratis woon-werkverkeer in te stellen.

Er wordt voorzien dat, voor elke onderneming die, op vrijwillige basis, 80 % van het woon-werkverkeer ten laste neemt, de Staat de overige 20 % bijlegt, om zo dit vervoer gratis te bieden aan de werknemers van deze onderneming. De maatregel gaat in voor de openbare sector van in 2004, en voor de werknemers van de privé-sector van in 2005. Het budget voorzien voor 2004 bedraagt 14,9 miljoen euro, waarvan 10,9 miljoen euro gevorderd op de begroting van de NMBS, en 4 miljoen euro op de Staatsbegroting. De Minister van Overheidsbedrijven wordt gemandateerd deze beslissing in een aanhangsel van het Beheerscontract met de NMBS te vertalen en ter goedkeuring aan de Ministerraad voor te leggen. De NMBS zal continu overleg plegen met de gewesten en de gewestelijke vervoersmaatschappijen om een betere harmonisering tussen trein en bus na te streven. Ze zal inspanningen leveren om de parkeerfaciliteiten rond de stations uit te breiden. De eventuele bijkomende kosten voor de ondernemingen vallen binnen het loonkostbegrip zoals bedoeld in de wet op het concurrentievermogen.