26 apr 2012 13:48

Het Hof van Cassatie stelt het eermisdrijf en het geslacht van het slachtoffer als verzwarende omstandigheid niet in vraag

Brussel, 25/04/2012. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt akte van de beslissing van het Hof van Cassatie tot het verbreken van het arrest van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van december 2011 aangaande de moeder en de vader van Sadia Sheikh.
De motieven voor deze verbreking hebben geen betrekking op de begrippen eremoord en gedwongen huwelijk, die in het Belgische strafrecht specifiek bestraft worden door middel van de verzwarende omstandigheid van het discriminerend motief.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelde zich burgerlijke partij opdat, voor de eerste keer in België, een eermisdrijf zou veroordeeld worden, het geslacht van het slachtoffer zou erkend worden als een verzwarende omstandigheid en de poging tot gedwongen huwelijk zou bestraft worden. Het hof van assisen van de provincie Henegouwen stelde op 9 december 2011 vast dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord omdat zij hen onteerd had door te weigeren om zich te plooien naar de rol die van haar verwacht werd als vrouw en in te stemmen met een gedwongen huwelijk.


Geconfronteerd met de drama’s als gevolg van het voortbestaan van bepaalde tradities, die vooral vrouwen treffen, hoopte het Instituut dat de dood van Sadia en het proces een bewustwording op gang zouden brengen en slachtoffers zouden aanzetten om te reageren. “Daarom was het van essentieel belang om in het juridische debat te wijzen op de problematiek van het eergerelateerd geweld, waarvan vooral vrouwen het slachtoffer zijn”, onderstreept Michel Pasteel.