20 dec 2022 15:31

Het Instituut: 20 jaar strijd voor gendergelijkheid

Brussel, 20 december 2022 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bestaat twintig jaar en lanceert een video om de lange weg naar gendergelijkheid in de verf te zetten. “Al te snel denkt men dat de strijd gestreden is.”

Al meer dan vijftig jaar kwamen vrouwen op voor gelijke rechten in België, toen in 2002 het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht. De afgelopen twintig jaar zetten de werkneemsters/werknemers van het Instituut zich samen met verschillende partners in voor gendergelijkheid door het uitvoeren van studies, sensibiliseren van het grote publiek, opleiden van eerstelijnsactoren en juridisch ondersteunen van slachtoffers. Ook kreeg het Instituut in de loop der jaren nieuwe opdrachten toevertrouwd. Zo werd het in 2017 verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

Dat er naast vooruitgang ook nog heel wat uitdagingen resten op het vlak van gendergelijkheid, blijkt uit eigen onderzoek van de afgelopen jaren. Zo worden drie op de vier werkneemsters geconfronteerd met ten minste één vorm van discriminatie, benadeling en spanningen op basis van hun zwangerschap of moederschap (2017). In de publieke ruimte maakte de overgrote meerderheid van transgender personen (91%) ooit een vorm van gendergerelateerd geweld mee (2020). En de loonkloof verkleint al jaren slechts minimaal. Volgens het laatste rapport strandde het cijfer op 8,5%, gecorrigeerd voor arbeidsduur (2022). “Al te snel denkt men dat de strijd gestreden is: dat gendergerelateerde rechten al een eeuwigheid verworven zijn en alles nu 'in orde' is. Dit is echter niet het geval.” legt adjunct-directeur Liesbet Stevens uit. “Steeds meer mensen kloppen aan bij het Instituut.”

Om bewustzijn te creëren over de lange weg naar gendergelijkheid, lanceert het Instituut een video. “We mogen fier zijn op de vooruitgang die reeds geboekt is in ons land. Maar we zijn er nog lang niet.” waarschuwt Liesbet Stevens. “Graag zenden we deze boodschap ter gelegenheid van onze twintigste verjaardag de wereld in.”

Perscontact
Sofie Peeters

0485 18 21 31
sofie.peeters@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.