20 apr 2020 13:59

Het Instituut in eerste lijn tegen wraakporno

Brussel, 20 april 2020 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een nieuwe bevoegdheid gekregen. Het Instituut is nu een centraal element in de strijd tegen wraakporno. Deze nieuwe opdracht verheugt het Instituut, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdag met eenparigheid van stemmen het wetsvoorstel inzake wraakporno aangenomen. Deze praktijk bestaat uit de verspreiding van beelden of film- of geluidsopnames van een persoon die naakt is of een expliciete seksuele handeling uitvoert, zonder zijn of haar toestemming of zonder dat hij of zij daarvan op de hoogte is.

Het aannemen van dit wetsvoorstel versterkt de toepasselijke sancties en breidt ook de bevoegdheden van het Instituut uit. Het Instituut zal nu in staat zijn om in rechte op te treden in gevallen van voyeurisme en wraakporno. "Het Instituut verheugt zich over deze nieuwe bevoegdheid. Het geeft het Instituut meer mogelijkheden om het fenomeen van wraakporno te bestrijden en de slachtoffers te ondersteunen", aldus Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. Ze verduidelijkt: "Wraakporno is een vorm van gendergerelateerd geweld. Het treft vooral vrouwen, die 80 tot 90% van de slachtoffers van dit fenomeen uitmaken. De gevolgen voor de slachtoffers zijn vaak verwoestend".

Hoewel deze nieuwe bevoegdheid positief is, zal ze een nieuwe organisatie op het Instituut vereisen. "Deze bevoegdheid zal de werkdruk verhogen”, zegt Liesbet Stevens. "Om efficiënter te zijn en slachtoffers van wraakporno zo goed mogelijk te helpen, heeft het Instituut meer middelen nodig", concludeert ze.

De nieuwe wet zal uiterlijk op 1 juli 2020 in werking treden en de tekst die aangenomen is, kan hier worden geraadpleegd: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0101/55K0101013.pdf


Perscontact
Liesbet Stevens
E-mail: Liesbet.STEVENS@igvm.belgie.be
Tel. : 02 233 40 45/0485 169 139
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.