26 aug 2014 12:30

Het jaarverslag 2013 van de Kanselarij van de Eerste Minister is verschenen

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister publiceerde zopas haar nieuw activiteitenverslag. Deze editie belicht meer bepaald de zesde staatshervorming en de troonswisseling op 21 juli 2013.

Het verslag gaat ook dieper in op een aantal specifieke projecten en beklemtoont de kwaliteit en de continuïteit van de werkzaamheden binnen de Kanselarij.

Het activiteitenverslag is beschikbaar op de website van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.