12 feb 2021 12:45

Het ontwerp van de Biestebroekwijk gaat van start, met input van de bewoners

Beliris, de publieke bouwheer voor Brussel, start de studies voor de herinrichting van de openbare ruimtes in de industriezone rond het Biestebroekdok in Anderlecht. Deze zone aan het kanaal Brussel-Charleroi wordt een gemengde stadswijk. Studiebureau ORG - Bureau Bas Smets voert de studies uit. In het bijzonder zal het studiebureau verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van informatie van burgers die in de buurt wonen of werken om het nieuwe plan voor de wijk op te stellen.

Het gebied rond het Biestebroekdok in Anderlecht vormt het onderwerp van een ambitieus ontwikkelingsproject gedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Anderlecht. Het project zet in op stadsvernieuwing om dit gebied langs het kanaal Brussel-Charleroi te laten heropleven.

De stedelijke ontwikkeling omvat de bouw van woningen, scholen, bedrijven, handelszaken, voorzieningen en veel hoogwaardige en groene publieke ruimte. Het is dit laatste dat Beliris op zich neemt.

De interventiezone van Beliris omvat:

  • de Pierre Marchantstraat en het Klein-Eiland, die de grote as vormen doorheen dit stadsproject;
  • de herinrichting van bestaande straten;
  • het park langs de Grondelsstraat, als onderdeel van het regionale groene netwerk;
  • de herinrichting van de kades van de dokken om ze voor iedereen toegankelijk te maken en de relatie met het kanaal te versterken.

Beliris werkt nauw samen met het team Kanaalplan, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de gemeente Anderlecht, alsook andere publieke en private intervenanten.

De studies verlopen in verschillende fases. Eerst wordt er een algemeen ontwikkelingsplan en een landschapsvisie voor de hele interventiezone opgesteld, en een fasering voor de verschillende interventies. In de volgende fases worden de verschillende publieke ruimtes ontworpen in functie van de ontwikkeling van het gebied. Voor bepaalde onderdelen van de studies zal ook burgerparticipatie voorzien worden. De modaliteiten hiervan worden momenteel bestudeerd en de participatie zal binnenkort opgestart worden.

Het ontwerp zal het gebied en zijn erfgoed opwaarderen, groene ruimtes integreren, ontmoetingsplekken creëren en actieve mobiliteit stimuleren. Het zal de cohesie en sociale diversiteit versterken, verplaatsingen optimaliseren en de levenskwaliteit garanderen van al wie er woont en werkt. Het ontwerpvoorstel waakt over het samenleven door een coherent concept te ontwikkelen dat de productieve en havenactiviteiten integreert in de stadsomgeving en dat verbonden is met de omringende wijken.

Het budget voor de eerste fase van de studies voor de opstelling van het algemene ontwikkelingsplan met het participatieproces, dat in de loop van 2021 zal worden afgerond, bedraagt 370.000 euro excl. btw.