24 okt 2003 17:00

High End Database Server

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, van een overeenkomst met de firma IBM voor de levering, de installatie en het onderhoud van een " High End Database Server " (HEDS) met besturingssoftware en toebehoren.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, van een overeenkomst met de firma IBM voor de levering, de installatie en het onderhoud van een " High End Database Server " (HEDS) met besturingssoftware en toebehoren.

De HEDS zal gebruikt worden als geconsolideerd databaseplatform ten voordele van de centrale applicaties van Defensie in de domeinen Materieel (ILIAS), Personeel (SYMPHONY), Financieel (SIBIS),... Met dit materiaal zal een grotere capaciteit beheerd kunnen worden door een kleiner aantal informatici. De totale waarde van dit dossier is kleiner dan de som van de bestaande contractuele verplichtingen. Het Corporate Data Center zal in één blok, te Peutie, worden gecentraliseerd.