08 aug 2020 18:26

Hittegolf: De alarmfase gaat van start op zaterdag 8 Augustus.

In België is het de afgelopen dagen erg warm geweest en het KMI kondigt nog steeds zeer hoge temperaturen aan voor de komende 6 tot 7 dagen. Ook worden gemiddelde ozonconcentraties van meer dan 180 µg/m³ verwacht. Vermits de combinatie van ozon en hitte zeer belastend is voor de gezondheid, vooral bij kwetsbare mensen, en we daarnaast in een bijzondere periode leven door de Covid-19-epidemie, hebben de overheden de alarmfase van het Ozon- en Hitteplan geactiveerd. Dit betekent dat de maatregelen die al door de verschillende deelstaten van het land zijn genomen, zullen worden versterkt.

Gezien de uitzonderlijke waarden van de gemiddelde ozonconcentraties en -temperaturen heeft de Risk Management Group, waarin deskundigen van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten zijn samengebracht, besloten de alarmfase van het Ozon- en Hitteplan te activeren. Het is de eerste keer dat deze fase wordt geactiveerd. Sinds afgelopen zondag is de waarschuwingsfase al van kracht.

Concreet blijven de genomen maatregelen gelden, maar er moeten aanvullende maatregelen worden genomen, met bijzondere aandacht voor ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen, sociaal geïsoleerde mensen en mensen die in periodes van grote hitte intensieve inspanningen moeten leveren.

De toegang tot drinkwater moet worden gegarandeerd, met name in de grote steden. Hierdoor kunnen drinkwaterfonteinen die vanwege Covid-19 gesloten waren, opnieuw worden geopend, maar de elementaire hygiënische maatregelen moeten wel worden gerespecteerd. De autoriteiten moedigen bars en restaurants aan om hun klanten gratis drinkwater aan te bieden. Bij files en problemen met openbaar vervoer moet een drinkwaterdistributie worden georganiseerd.

Voor plaatsen waar buiten wachtrijen kunnen ontstaan (winkels, openbaar vervoer, enz.) moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen in de volle zon staan te wachten (zoals het beschikbaar stellen van een schaduwrijke plek).

In woonzorgcentra moeten mensen die vanwege Covid-19 geïsoleerd zijn, over de koelste ruimtes in het gebouw kunnen beschikken. Tijdens de alarmfase kunnen de bewoners hun bezoek niet buiten ontvangen, maar er kunnen wel alternatieve oplossingen worden aangeboden (bijvoorbeeld een cafetaria).

Zorginstellingen (woonzorgcentra, ziekenhuizen, enz.) moeten genoeg personeel voorzien om ervoor te zorgen dat de bewoners voldoende gehydrateerd zijn.

Het Ozon en Hitteplan raadt aan om deuren en ramen gesloten te houden, wat in tegenspraak is met de aanbevelingen voor Covid-19. Daarom geldt nu de aanbeveling om deuren en ramen 's avonds en 's morgens, tijdens de koelere uren van de dag, te openen, als de ruimtes leeg zijn. Ventilatoren en airconditioning moeten worden vermeden, maar het gebruik ervan zal per geval worden beoordeeld. Als ze nodig zijn, moet de sociale afstand worden gerespecteerd (let op: de Hoge Gezondheidsraad heeft hierover een advies uitgebracht).

Jongerenkampen moeten opnieuw worden geïnformeerd over het belang van het drinken van voldoende water. Hun faciliteiten (tentenkampen) moeten zoveel mogelijk in de schaduw worden geplaatst. Indien nodig worden de kampen voorzien van extra drinkwater.

Intensieve sportactiviteiten (fietsen, hardlopen) moeten worden vermeden of uitgevoerd tijdens de koelere uren.

Daklozen moeten gemakkelijk toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, opvangcentra en koele plaatsen, met respect voor de hygiëne en sociale afstandsmaatregelen.

Als aanzienlijke problemen het leven van de bewoners van een gemeenschap of van de bewoners van een bepaalde plaats beïnvloeden, zullen de gemeentelijke noodplannen worden geactiveerd en kunnen de hulpdiensten (civiele bescherming, brandweer...) worden gemobiliseerd.

Deze maatregelen zullen door de bevoegde autoriteiten worden uitgevoerd. De basismaatregelen blijven altijd hetzelfde: drink meer water dan normaal en zonder te wachten tot je dorst hebt, zorg dat je drinkwater bij hebt als je buiten bent, blijf zoveel mogelijk binnen, vermijd werken tijdens de warmste periodes, enz.

Omdat ook de Covid-19-epidemie nog altijd aanwezig is, wijzen de overheden erop dat het dragen van mondmaskers verplicht blijft op gesloten openbare plaatsen of plaatsen met hoge concentraties. Het masker mag niet nat worden en moet daarom vaker worden vervangen.

Lees meer over de te volgen maatregelen bij een hittegolf:

- www.warmedagen.be  

- http://sante.wallonie.be/?q=plan-wallon-forte-chaleur-pics-ozone

- https://leefmilieu.brussels/themas/lucht-klimaat/ozon-en-hitteplan

Perscontact: Yvette Meganck: 0477-83.66.16