12 jul 2013 10:46

Hoe ga je als professional om met eergerelateerd geweld?

Brussel, 12.07.2013 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt een sensibiliserings- en informatiebrochure beschikbaar voor alle professionals (artsen, politiemensen, leerkrachten, enz.) die in contact kunnen komen met slachtoffers van eergerelateerd geweld. “Eergerelateerd geweld – Hoe ga je hiermee om als professional?” is een praktisch instrument waarin uitgelegd wordt hoe men de kenmerken van deze bijzonder ernstige vorm van geweld moet interpreteren. Terreinactoren vinden er ook advies in terug over wat wel en wat niet te doen in dergelijke gevallen.

Volgend op het wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België dat in 2011 gepubliceerd werd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen met de steun van de FOD Binnenlandse Zaken, ontstond het idee om een praktische gids voor professionals uit te werken. De vzw Zijn, die instond voor de redactie van de brochure, de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeenschappen en gewesten, de partners in dit project, zullen zorgen voor de verspreiding ervan bij de politiediensten, de diensten voor slachtofferhulp, de scholen, enz.

De conclusies van het fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld dat we uitgevoerd hebben, legden de nadruk op het gebrek aan informatie en sensibilisering van professionals die geconfronteerd worden met slachtoffers van eergerelateerd geweld en vaak machteloos staan tegenover deze problematiek”, verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Met deze publicatie willen we hen helpen om een aantal reflexen aan te nemen (Hoe herkennen? Wat moet je doen? Wat mag je zeker niet doen? enz.) en hopen we hen te sensibiliseren opdat drama’s zoals het geval van Sadia Sheikh nooit meer plaatsvinden.”

De sensibiliseringsbrochure “Eergerelateerd geweld – Hoe ga je hiermee om als professional?” en het “Wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België” zijn gratis beschikbaar op de website van het Instituut (http://igvm-iefh.belgium.be), via e-mail (gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be) of telefonisch (02 233 42 65).