02 sep 2011 15:57

Hof van Cassatie

Aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie

Aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie aanwijst.

Die commissie heeft tot taak kandidaten voor te stellen voor de functie van advocaat bij het Hof van Cassatie.

Worden benoemd tot gewone leden:

  • de heer Paul Van Orshoven, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven
  • de heer Jean-François van Drooghenbroeck, professor aan de Université catholique de Louvain 

Worden benoemd tot plaatsvervangende leden:

  • de heer Frederik Swennen, professor aan de Universiteit Antwerpen
  • de heer Frédéric Georges, professor aan de Université de Liège