16 dec 2011 12:30

Hof van Justitie van de Europese Unie

Voordracht van een advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Voordracht van een advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

De ministerraad draagt de heer Melchior Wathelet senior voor als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Melchior Wathelet heeft een uitzonderlijke kennis en ervaring op het vlak van het Europees recht. Hij was rechter bij het Hof van Justitie. Hij doceert Europees recht in de universiteiten van Luik en Louvain-la-Neuve en publiceerde talrijke boeken.

Op 12 juli 2011 maakte de voorzitter van het Hof bekend dat 14 mandaten van rechter en 4 van advocaat-generaal vrijkomen. Nu is het de beurt van België om een advocaat-generaal aan te wijzen.

Het Hof bestaat uit 27 rechters en 8 advocaten-generaal aangesteld in onderlinge overeenstemming door de regeringen en op advies van een comité dat de geschiktheid van de kandidaten nagaat.  Het mandaat duurt zes jaar.