31 mrt 2006 12:00

Hoge Raad van Financiën

Hervorming van de Hoge Raad van Financiën

Hervorming van de Hoge Raad van Financiën

De Ministerraad keurde in tweede lezing na advies van de gewesten en de Raad van State het ontwerp van koninklijk besluit goed over de Hoge Raad van Financiën. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het ontwerp hervormt de Hoge Raad van Financiën. Het houdt erkening met het advies van de Raad van State.