10 jul 2009 12:14

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Vertegenwoordiging van de Duitstalige gemeenschap binnen de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Vertegenwoordiging van de Duitstalige gemeenschap binnen de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de vertegenwoordiging van de Duitstalige gemeenschap in de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid opneemt.
 
De regering van de Duitstalige regering zal één lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid aanwijzen. De Duitstalige gemeenschap oefent bevoegdheden uit op het vlak van tewerkstelling sinds het decreet van het Waalse gewest van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse gewest inzake tewerkstelling en opgravingen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.