15 dec 2010 11:08

Hoge Raad voor Vrijwilligers

Ontslag en benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

Ontslag en benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het ontslag en de benoeming van effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en meer bepaald over de wetenschappelijke deskundigen die erin zetelen. 

Het voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx past eveneens het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Vrijwilligers aan naar aanleiding van de verandering van het statuut van de leden van de Raad. De leden zijn voortaan organisaties die vertegenwoordigd worden door natuurlijke personen.