11 mrt 2016 13:00

Honoraria voor experten die rapporten over bioveiligheid opstellen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met het vaststellen van de honoraria voor de betaling van deskundigen die rapporten over bioveiligheid opstellen.

De ministerraad stelt een, in een eerste fase, niet-geïndexeerd honorarium van 50 euro per uur voor om de deskundigen te betalen die de rapporten over bioveiligheid opstellen. De deskundigen bestuderen wetenschappelijke materies waarbij bioveiligheid betrokken is en staan de Adviesraad voor Bioveiligheid (BAC) en de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) bij.

De BAC en SBB, twee organen voor risico-evaluatie, ontstonden na het samenwerkingsakkoord van 25 april 1997 tussen de federale staat en de gewesten. Het doel was om een gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem over bioveiligheid in te stellen, met inbegrip van genetisch gewijzigde organismen (GGO).

De uitvoering van het besluit zal via de basisallocatie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) verlopen.