19 jan 2007 11:03

Honorariumsupplementen

Maatregelen tegen supplementen en toekenning van een uitzondering op het verbod op honorariumsupplementen

Maatregelen tegen supplementen en toekenning van een uitzondering op het verbod op honorariumsupplementen

De ministerrraad keurde op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte bijkomende maatregelen goed ter beperking van de supplementen. - De afschaffing van de supplementen voor chronisch zieken die een tweepersoonskamer wensen. - Het verbod om een supplement te vragen aan patiënten die om medische redenen in een eenpersoonskamer zijn opgenomen. - Van zodra de afspraak is vastgelegd, moet men de patiënt informeren over het statuut van de arts. Als dat niet gebeurt, past men het tarief van de overeenkomst geneesheer-ziekenfonds toe. - De definitie van beschermde patiënten wordt eenvormig gemaakt. De ministerraad besliste ook een uitzondering toe te staan op het verbod om een honorariumsupplement te vragen bij de hospitalisatie van een kind dat door een ouder begeleid is. Enkel als het kind gehospitaliseerd is en de begeleiders van het kind uitdrukkelijk om een individuele kamer verzoeken, mag men een supplement vragen.