20 dec 2002 16:00

Hoofdverblijfplaats van werklozen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende de werkloosheidsreglementering in verband met de hoofdverblijfplaats en een ontwerp van ministerieel besluit (**) houdende de toepassingsregels van de werkloosheidsreglementering in verband met de hoofdverblijfplaats.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende de werkloosheidsreglementering in verband met de hoofdverblijfplaats en een ontwerp van ministerieel besluit (**) houdende de toepassingsregels van de werkloosheidsreglementering in verband met de hoofdverblijfplaats.

De twee ontwerpen betreffen dus een aanpassing van de werkloosheidsreglementering met betrekking tot de notie gewone verblijfplaats of hoofdverblijfplaats van de werkloze. De plaats waar de werkloze hoofdzakelijk verblijft is voor tal van punten van belang bij toepassing van de werkloosheidsreglementering (bvb. volgens stempelcontrole, bevoegd bureau van RVA, invloed op na te leven formaliteiten bij verhuis). Daarnaast is het feit of de werkloze al dan niet samenwoont met andere personen en of die personen inkomsten hebben, van belang voor het bedrag van de uitkeringen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991. (**) tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991.