09 jun 2004 17:00

Horeca-plan

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, nam de Ministerraad akte van het tussenrapport over de uitvoering van het Horeca-plan.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, nam de Ministerraad akte van het tussenrapport over de uitvoering van het Horeca-plan.

Het globaal actieplan "Horeca", dat tijdens de Ministerraad van Gembloers (16 en 17 januari 2004) werd goedgekeurd, is bedoeld om in te spelen op de hoofdbekommernissen van de horecasector in het kader van een globaal akkoord tussen de sector en de regering. Het tussenrapport maakt de stand van zaken op van het globaal actieplan voor het fiscale luik, het luik sociale wetgeving en het luik voedselveiligheid. De werkzaamheden in het kader van het Horeca-plan moeten worden voortgezet en een voorstel voor een globaal akkoord over een gedragscode op fiscaal en sociaal vlak, en op het vlak van de voedselveiligheid moet aan de Ministerraad worden voorgelegd. Deze gedragscode wordt afgesloten tussen de horecasector en de Belgische regering.