16 jan 2004 18:00

Horizontale opvolging van investeringsdossiers

Met het oog op het efficiënter begeleiden van investeringsaanvragen heeft de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, opdracht tegen midden maart 2004 over te gaan tot:

Met het oog op het efficiënter begeleiden van investeringsaanvragen heeft de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, opdracht tegen midden maart 2004 over te gaan tot:

- De oprichting van een horizontale Task Force Investeringen; - De redactie van een Investeringsgids, een soort 'roadmap' voor kandidaat-investeerders; - Het opzetten van een federale database van alle buitenlandse investeringen, inclusief statistische gegevens; - Actualisering van de webstek www.invest.belgium.be.