10 mrt 2017 11:06

Huisarts krijgt ondersteuning in twintig verschillende talen

Binnenkort stappen 120 huisartsen in een proefproject waarbij ze via videoconferentie een beroep kunnen doen op interculturele bemiddelaars die hen in 20 verschillende talen helpen om culturele- of taalbarrières tussen arts en patiënt te overbruggen.
 

Minister Maggie De Block: "Met dit project maken we onze eerstelijnszorg toegankelijker voor de meest kwetsbare patiënten in onze samenleving.”

 

Ons land is in de laatste decennia etnisch steeds diverser geworden. Dat heeft ook voor de gezondheidszorg belangrijke gevolgen. Veel patiënten spreken geen Nederlands of Frans. Of ze beheersen deze talen onvoldoende om duidelijk met de arts en verpleegkundige te communiceren. Ook culturele verschillen kunnen het contact tussen hulpverleners en patiënten bemoeilijken.

 

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV zijn daarom in 1999 gestart met het organiseren en financieren van intercultureel bemiddelaars in de ziekenhuizen. Hun rol bestaat erin de gevolgen van de taal- en cultuurbarrière zoveel mogelijk op te lossen. Sinds enkele jaren werken deze bemiddelaars ook op afstand via een beveiligd platform voor videoconferentie. Artsen en paramedisch personeel van de ziekenhuizen, maar ook enkele wijkgezondheidscentra en een aantal medische diensten van FEDASIL hebben zo toegang tot een pool van een honderdtal bemiddelaars die samen twintig verschillende talen spreken. In 2015 werd op die manier bij meer dan 4.000 consultaties ondersteuning geboden.

 

Nu krijgen ook de huisartsen de kans om deze ondersteuning te testen in hun praktijk. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV zoeken hiervoor 120 kandidaten. Later wordt de dienstverlening mogelijk aan alle huisartsen aangeboden. De hulpverlener kan via een app nagaan of de intercultureel bemiddelaar die de taal van de patiënt spreekt op het gewenste tijdstip beschikbaar is. Voor de meest gevraagde talen (Marokkaans-Arabisch, Russisch, Roemeens en Turks) is er tijdens de kantooruren permanent een bemiddelaar beschikbaar. De communicatie gebeurt via een beveiligde verbinding en is zowel voor arts als patiënt volledig gratis.

 

De huisartsen kregen begin maart een uitnodiging in hun e-healthbox om zich kandidaat te stellen voor dit proefproject. Inschrijven kan nog tot begin april op de website van de FOD Volksgezondheid die de deelnemers zal ondersteunen.

 

Meer weten: www.intercult.be

Contact: Jan Eyckmans, woordvoerster van de FOD Volksgezondheid: 0495/25 47 24