27 apr 2007 17:00

Huishoudtoestellen met energie-efficiëntie label

Voorstel voor het toegangsverbod tot de Belgische markt voor huishoudtoestellen die niet energiezuinig zijn

Voorstel voor het toegangsverbod tot de Belgische markt voor huishoudtoestellen die niet energiezuinig zijn

De ministerraad keurde een ontwerp van brief van minister van Leefmilieu Bruno Tobback goed, gericht aan de Europese Commissie. Daarin wordt de toestemming gevraagd om de toegang tot de Belgische markt van energievretende huishoudtoestellen van categorie B, C en D te verbieden. De brief voert de beslissing uit die de ministerraad op 18 maart 2007 in Leuven nam over de huishoudtoestellen die een energie-efficiëntie label dragen. Bij de consultatie van de sector stelde die voor om oude huishoudtoestellen vroegtijdig te vervangen. De sector moet echter nog meer duidelijkheid scheppen over de concrete uitvoering en de financiering van het initiatief, voor de regering zich kan buigen over een eventuele samenwerking.