22 sep 2014 18:21

Huispersoneel: nieuwe regeling vanaf 1 oktober 2014

Op 1 oktober 2014 wijzigt de regelgeving inzake het huispersoneel. Door de wijziging zijn voortaan voor alle huispersoneel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Enkel occasionele activiteiten van niet-manuele aard ten behoeve van een huishouden zullen nog vrijgesteld zijn van bijdragen.

Dit betekent dat elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van overwegend manuele aard (kuisen, strijken, wassen, tuinhulp,…), nu als werkgever wordt beschouwd en dit ongeacht de omvang van deze prestaties.

Dit wil zeggen dat je:

  • je zal moeten inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  • aangifte zal moeten doen van alle personeel dat je tewerkstelt via de Dimona-aangifte;
  • de nodige sociale bijdragen aan de RSZ moet storten;
  • je een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten.

De niet beroepsmatige prestaties van niet-manuele aard blijven vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, voor zover het huispersoneel maximaal 8 uur per week presteert bij één of meerdere werkgevers samen. Dat geldt voor bijvoorbeeld babysitten, gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen of het begeleiden van minder mobiele personen,…

De nieuwe wetgeving heeft als doelstelling een gelijkaardige sociale bescherming voor huispersoneel te geven als voor andere werknemers. De Belgische regelgeving wordt hiermee aangepast om in overstemming te zijn met de Conventie nr. 189 over huisarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Burgers kunnen met hun vragen telefonisch terecht bij het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02 511 51 51, iedere werkdag tussen 7u en 20u. Meer informatie over de nieuwe regeling en de verplichtingen vind je op de portaalsite van de sociale zekerheid:  https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/intermediate/dmfa/2014-03/content.html.

Meer informatie

Persdienst FOD Sociale Zekerheid:
0473 13 13 29 – press@minsoc.fed.be