01 jul 2005 17:00

Huisvesting SELOR OFO

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad maatregelen goed om de diensten SELOR en OFO (*) van de FOD personeel en Organisatie te huisvesten in het gebouw Etoile op de 4de en 5de verdieping.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad maatregelen goed om de diensten SELOR en OFO (*) van de FOD personeel en Organisatie te huisvesten in het gebouw Etoile op de 4de en 5de verdieping.

De Ministerraad beslist twee bijkomende verdiepingen in het gebouw 'Centre Etoile', Bischoffscheimlaan 15, 1000 Brussel, te huren voor de diensten SELOR en OFO. De nieuwe huur wordt een aanvulling van de reeds bestaande huur (aanvang 1 oktober 2003 en einde 30 september 2012). (*) OFO= Opleidingsinstituut van de federale overheid SELOR= Selectiebureau van de federale overheid