31 jan 2003 16:00

Huisvesting van de Algemene Inspectie van de Politiediensten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties keurde de Ministerraad een huurvoorstel goed voor de huisvesting van het Bergense steunpunt van de Algemene Inspectie van de Federale Politiediensten, die los van de andere politiediensten moet worden gehuisvest.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties keurde de Ministerraad een huurvoorstel goed voor de huisvesting van het Bergense steunpunt van de Algemene Inspectie van de Federale Politiediensten, die los van de andere politiediensten moet worden gehuisvest.

Het gaat meer bepaald om het huren van lokalen op de 1ste verdieping van het gebouw gelegen avenue Général de Gaulle, 91, te Bergen. Dit gebouw aan de stadsrand is gemakkelijk bereikbaar en heeft parkeermogelijkheden. De lokalen zijn bovendien uitgerust met een alarmsysteem en bewakingscamera's. De huuroppervlakte bedraagt 154 m² en de jaarlijkse huurprijs bedraagt 14.164 euro.