31 jan 2020 14:18

Huisvesting van de diensten van de Raad van State in Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de verlenging van het huurcontract voor de huisvesting van de diensten van de Raad van State, en met de herinrichtingswerken.

De kantoren van de Raad van State bevinden zich in verschillende staatseigendommen die gegroepeerd liggen rond het zogenaamde 'Wetenschapseiland' begrensd door de Wetenschapsstraat, de Aarlenstraat en de Jacques de Lalaingstraat, en in het huurgebouw Wetenschapsstraat 37. De Regie der Gebouwen werkt aan een masterplan voor de site waarbij de Raad van State zich zal hergroeperen in een kleiner aantal gebouwen, waarvan de oppervlakte efficiënter zal gebruikt worden en overeenstemt met hun behoefteprogramma. De overtollige gebouwen zullen dan verkocht worden. In afwachting van de goedkeuring en de uitvoering van dit masterplan, moet de huisvesting van de Raad van State verzekerd blijven. Aangezien de huurovereenkomst van het gebouw Wetenschapstraat 37 afloopt op 31 mei 2020, gaat de ministerraad akkoord met de tijdelijke verlenging ervan met zes maanden tot 30 november 2020, zo nodig nogmaals verlengbaar met drie maanden tot 28 februari 2021.

De diensten die de Wetenschapsstraat 37 vóór de einddatum van de huur moeten verlaten, kunnen op de site worden geherhuisvest via interne verhuisbewegingen. Om de diensten in behoorlijke omstandigheden te kunnen huisvesten, zijn vooraf aanpassingswerken nodig, met name aan het gebouw Jacques de Lalaingstraat en de gebouwen 'Aarlenstraat 94-102' en het 'centraal gebouw'. De ministerraad gaat hiervoor akkoord met de lancering van een overheidsopdracht via de openbare procedure.