03 mei 2002 17:00

Huisvesting van de gerechtelijke en bestuurlijke directie van de Feder
ale Politie