20 dec 2002 16:00

Huisvesting van het Arbeidshof van Gent

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad de verlenging van de huurovereenkomst goed ten behoeve van het Arbeidshof van Gent, Brabantdam 33, "Braempoort-complex".

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad de verlenging van de huurovereenkomst goed ten behoeve van het Arbeidshof van Gent, Brabantdam 33, "Braempoort-complex".

Het Arbeidshof van Gent is sinds 1 januari 1994 gevestigd in gehuurde kantoren, gelegen in het winkel- en kantoorcentrum De Braempoort, Brabantdam te Gent. De totale gehuurde oppervlakte omvat 2.602 m² kantoren, 192,50 m² archiefruimte en 30 ondergrondse parkeerplaatsen. De bestaande huurovereenkomst werd afgesloten voor een periode van negen jaar en verstrijkt per 31 december 2002.