25 apr 2014 18:27

Huisvesting van het SHAPE-hoofdkwartier en de engine room van het NCIA

De ministerraad bevestigt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo de eerder overeengekomen oriëntaties voor het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier en de engine room van het NATO Communications & Information Agency (NCIA) en neemt de nodige stappen voor de verdere uitvoering van de projecten.

De ministerraad bevestigt de benadering via een uniek project voor de studie en de realisatie van het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier en de nieuwbouw voor het NCIA, wat leidt tot een harmonischer architecturaal geheel en tot een meer ecologische benutting van de beschikbare gronden, middelen en technische installaties voor de werking van de beide gebouwen of gebouwdelen. Hij keurt ook het volgende goed:

  • de fasering van de uit te voeren werken en de nog te nemen beslissingen 
  • de bouw van het unieke project in twee constructiefasen voor de realisatie van de Engine Room in eerste instantie en de bijbehorende gemeenschappelijke delen. Zo worden de Engine Room en de NCIA zalen van het Conference Center vroeger ter beschikking gesteld.
  • de plaatsing van een opdracht via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het opmaken van het voorontwerp, de unieke vergunningsaanvraag, de technische- en prestatiestudies en de marktbevragingsdossiers van Design and Build, bestaande uit twee percelen: perceel I: NCIA en perceel 2: SHAPE HQ