08 dec 2006 16:00

Huisvestingplan van het grootstedenbeleid

Goedkeuring van het aanhangsel bij het meerjarencontract inzake huisvesting 2005-2007 met Mechelen en de aanhangsels bij de meerjarencontracten met Vorst en Sint-Joost-ten-Node

Goedkeuring van het aanhangsel bij het meerjarencontract inzake huisvesting 2005-2007 met Mechelen en de aanhangsels bij de meerjarencontracten met Vorst en Sint-Joost-ten-Node

De ministerraad keurde het aanghangsel bij het meerjarencontract inzake huisvesting 2005-2007 van de stad Mechelen goed, dat gesloten werd in het kader van de uitvoering van het Huisvestingsplan van het grootstedenbeleid van de federale regering. De bedoeling van het project is om de uitvoering van originele projecten te steunen die de toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen stimuleren. De ministerraad keurde ook de aanhangsels goed bij de meerjarencontracten 2005-2007 met de gemeenten Vorst en Sint-Joost-ten-Node gesloten in het kader van het grootstedenbeleid van de federale regering. De aanhangsels voorzien in verschuivingen van middelen tussen initiatieven zonder de actieprioriteiten te wijzigen.