20 mei 2016 19:33

Huldeplechtigheid voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016

Op zondag 22 mei 2016 wonen Hunnen Majesteiten de Koning en de Koningin, de Eerste Minister en de leden van de federale regering om 10.30 uur een huldeplechtigheid bij voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016. De plechtigheid vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel en wordt georganiseerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en het Koninklijk Paleis.

De plechtigheid vindt plaats in aanwezigheid van de familieleden van de slachtoffers en de gewonde slachtoffers. De hulp- en interventiediensten, de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en Brussels Airport Company zullen eveneens vertegenwoordigd zijn.

De muzikanten Daan, Getch Gaëtano en het Kwintet van Defensie zorgen voor muzikale bezinningsmomenten. Geert van Istendael zal in vier talen en in het Brussels een gedicht voorlezen dat hij samen met het Brussels Dichterscollectief heeft geschreven.

De vertegenwoordigers van de Belgische overheden, de deelgebieden en de betrokken overheidsdiensten nemen aan de plechtigheid deel. Ook leerlingen van het Sint-Ritacollege uit Kontich, waarvan een honderdtal leerlingen op het moment van de aanslag in de luchthaven Brussels Airport waren, en het Lycée Emile Jacqmain uit Brussel, waarvan de leerlingen dagelijks het metrostation Maalbeek gebruiken, wonen de plechtigheid bij.

De plechtigheid kan worden gevolgd via de televisieomroepen VRT, VTM, RTBF en RTL-TVI, die rechtstreeks uitzenden.