20 dec 2002 16:00

Hulp aan bejaarden

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en mevrouw Greet Van Gool, Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en mevrouw Greet Van Gool, Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Ter herinnering: op de Ministerraad van 20 november 2002 (**) werd beslist de grenzen van het met de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden cumuleerbaar inkomen op te trekken. Dit besluit bepaalt dat de categorieën "alleenstaande gerechtigde" en "samenwonende gerechtigde" voortaan dezelfde vrijstelling genieten. Hierdoor ontstaat een ongewenst neveneffect voor de gezinnen waarin beide partners een THAB genieten. Dit ongewenst neveneffect houdt in dat gezinnen waarin slechts één partner een handicap heeft slechts één keer de vrijstelling genieten , terwijl de gezinnen waarin beide partners een handicap hebben 1,6 keer deze vrijstelling genieten. Om deze discriminatie te vermijden wordt de vrijstelling voor elk van beide partners nu gedefinieerd als de helft van de gezinsvrijstelling en niet meer als gelijk aan de vrijstelling voor samenwonenden. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (**) zie eveneens bericht nr. 2 van de Ministerraad van 20/11/2002.