19 sep 2003 19:00

Hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering (*) van de volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering (*) van de volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Afghanistan - Bevordering van de vrede en nationale verzoening De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken stelde, tijdens ontmoetingen in maart en juli 2003, aan zijn Afghaanse ambtgenoot voor om de ontvangst en opleiding van zes Afghaanse diplomaten, waaronder één vrouw, te verzekeren. Deze verbintenis wenst bij te dragen tot de capaciteitsversterking van de Afghaanse administratie, meer bepaald op diplomatiek gebied. De doelstelling van deze opleiding is de nieuwe Afghaanse autoriteiten te ondersteunen bij de heropbouw van de internationale uitstraling van hun land. Afghanistan - Heropbouw en medische hulpverlening Dit project, dat ingediend werd door "Solidarité Afghanistan Tournaisis", heeft tot doel de snelle wederopbouw van het burgerlijk ziekenhuis van Charikar (provincie Parwan). Dit ziekenhuis met 40 bedden is de enige medische instelling van de provincie, die ongeveer 1 miljoen inwoners telt. Concreet wil het project meewerken aan de wederopbouw van het gezondheidssysteem door het geven van vorming op medisch gebied in het kader van de officiële algemene opleidingen voor medische beroepen. (*) op het budget 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken.