27 jan 2010 16:35

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Verdeling in taalkaders van betrekkingen personeelsplan Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Verdeling in taalkaders van betrekkingen personeelsplan Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de taalkaders vastlegt van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ). Het ontwerp van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet schrijft voor dat 82% van de betrekkingen van de 5 taaltrappen naar het Nederlandstalige kader gaan en 18% naar het Franstalige kader.

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het Beheerscomité van de HVKZ en van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT).