09 jul 2004 17:00

Humanitaire crisis in Darfour

Op voorstel van de Ministers Louis Michel, Marc Verwilghen en André Flahaut, heeft de Ministerraad haar goedkeuring verleend aan het sturen van een C-130 van de Belgische luchtmacht naar Darfour, in Soedan. Hiermee beantwoordt de regering een vraag die ze deze week van het VN-Agentschap voor Humanitaire Aangelegenheden (UN-OCHA) ontving.

Op voorstel van de Ministers Louis Michel, Marc Verwilghen en André Flahaut, heeft de Ministerraad haar goedkeuring verleend aan het sturen van een C-130 van de Belgische luchtmacht naar Darfour, in Soedan. Hiermee beantwoordt de regering een vraag die ze deze week van het VN-Agentschap voor Humanitaire Aangelegenheden (UN-OCHA) ontving.

Het gebied van Darfour wordt momenteel door een bijzonder zware humanitaire crisis getroffen, waarbij reeds tienduizenden mensen, waarvan vele vrouwen en kinderen, om het leven zijn gekomen. Tevens zijn naar schatting 1 miljoen vluchtelingen op de dool. In Darfour stelt zich bovendien een zeer groot "toegangsprobleem", wat er voor zorgt dat de internationale hulpverleners de noodlijdende bevolking slechts moeizaam kunnen bereiken. Dit werd vorige week nog specifiek aangekaart tijdens het bezoek van de Secretaris-generaal van de VN en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Darfour. Het is in het kader van dit probleem van toegang dat UN-OCHA nu de inzet van een Belgische C-130 heeft gevraagd. Meer specifiek zal de Belgische C-130 voorzien in het transport van materialen, zoals tenten, dekens en kookgerei, van voedingsmiddelen, zoals melkpoeder en beschuiten, en van medisch materiaal voor de verschillende VN-agentschappen die in het gebied actief zijn. Het kan hierbij gaan om transporten vanuit Europa naar Soedan, om transporten tussen de verschillende luchthavens van Khartoum en Darfour en om transporten naar het naburige Tsjaad, waar een groot aantal vluchtelingen uit Darfour worden opgevangen. De Ministers Michel en Verwilghen hebben voor de financiering van deze operatie respectievelijk een bedrag van 500.000 euros en 200.000 euros vrijgemaakt. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van 2.100.000 euros dat beide ministers reeds in juni hebben toegezegd voor de hulp aan slachtoffers in Darfour. Minister Michel heeft er ondertussen ook reeds, ter ondersteuning van de diplomatieke demarches die hiervoor reeds door de VN werden ondernomen, bij de Soedanese autoriteiten op aangedrongen om zo spoedig mogelijk hun goedkeuring te verlenen aan de inzet van de C-130 in het kader van de VN-hulpverlening.