03 dec 2004 16:00

Huur complex 'Coeur de Ville'

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met de huur van een deel van het complex 'Coeur de Ville' in Ottignies.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met de huur van een deel van het complex 'Coeur de Ville' in Ottignies.

Een deel van de tweede verdieping van het complex 'Coeur de Ville' in Ottignies wordt gehuurd om er de provinciale controle-eenheid van Waals-Brabant van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen te vestigen. Het personeel van de controle-eenheid bestaat uit personeelsleden van geografisch verspreide instellingen die ressorteerden onder de Ministeries van Landbouw en van Volksgezondheid en die nu zijn afgeschaft. De groepering in een vestiging komt de werking van de dienst ten goede.