25 apr 2003 17:00

Huur van een gebouw

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 230,09 m² in het gebouw gelegen Bremenstraat 3 - Distripark te 2030 Antwerpen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 230,09 m² in het gebouw gelegen Bremenstraat 3 - Distripark te 2030 Antwerpen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen.

Dit gebouw is de eigendom van de firma Handling and Distribution Company. In de nieuwe huisvesting van Douane en Accijnzen van Antwerpen worden 21 personen tewerkgesteld.