25 apr 2003 17:00

Huur van een gebouw

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 213,72 m² kantoren in het gebouw gelegen Voochtstraat 15 te Mechelen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie. In de nieuwe lokalen zal het Parket van de Procureur des Konings worden ondergebracht.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 213,72 m² kantoren in het gebouw gelegen Voochtstraat 15 te Mechelen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie. In de nieuwe lokalen zal het Parket van de Procureur des Konings worden ondergebracht.

De uitgave wordt ingeschreven op artikel 537.01 van de begroting van de Regie der Gebouwen.