08 nov 2002 16:00

Huur van een gebouw

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met de huur van een gebouw en de uitbreiding van de huidige huur van een gebouw in Borgworm, ten behoeve van het Ministerie van Financiën.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met de huur van een gebouw en de uitbreiding van de huidige huur van een gebouw in Borgworm, ten behoeve van het Ministerie van Financiën.

Het gaat om de huur van een nieuw gebouw, gelegen rue Malvoz nr. 36 te Borgworm en het afsluiten van een bijcontract voor de uitbreiding van het reeds lopende huurcontract voor een gebouw gelegen rue Lemaire nr. 2. In dat laatste gebouw waren reeds de Diensten van de Registratie gevestigd en zal nu ook het Kadaster worden ondergebracht. De andere huidige locaties, die niet meer aangepast zijn aan hun functie, mogen verlaten worden.