28 mrt 2003 16:00

Huur van een gebouw

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, gaf de Ministerraad de Minister de toelating om de Regie der Gebouwen een huurovereenkomst af te laten sluiten voor de huur van kantoren en archiefruimtes voor een gebouw gelegen in de D'Hondtstraat te Ieper. Dit voor gebruik door de FOD Justitie.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, gaf de Ministerraad de Minister de toelating om de Regie der Gebouwen een huurovereenkomst af te laten sluiten voor de huur van kantoren en archiefruimtes voor een gebouw gelegen in de D'Hondtstraat te Ieper. Dit voor gebruik door de FOD Justitie.

Het gebouw werd reeds gehuurd om de Arbeidsrechtbank te huisvesten. Momenteel zijn er verbouwings-, uitbreidings- en renovatiewerken bezig aan het gebouw. Het kan "sleutel op de deur" gehuurd worden.