04 apr 2003 17:00

Huur van een gebouw in Borgloon

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren, door de Regie der Gebouwen, van het gebouw "Speelhof", op de hoek Papenstraat-Speelhof, in het centrum van Borgloon, voor de Federale Overheidsdienst Financiën.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren, door de Regie der Gebouwen, van het gebouw "Speelhof", op de hoek Papenstraat-Speelhof, in het centrum van Borgloon, voor de Federale Overheidsdienst Financiën.

De Regie der Gebouwen beschikt zelf niet over de nodige kantoren in een federaal gebouw te Borgloon om vermelde diensten onder te brengen. De thans gehuurde gebouwen zijn verouderd en beantwoorden niet meer aan de hedendaagse behoeften voor huisvesting van de Administratie.