20 jun 1997 17:00

Huur van een gebouw in Charleroi voor het Ministerie van Tewerkstellin
g en Arbeid