11 dec 1997 16:00

Huur van een gebouw voor het Kabinet van de Staatssecretaris voor Veil
igheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu