24 jan 2003 16:00

Huur van een gebouw voor het Ministerie van Financiën

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren door de Regie der Gebouwen van een gebouw gelegen in Lanaken, Stationsstraat 66, voor de overbruggingshuisvesting van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren door de Regie der Gebouwen van een gebouw gelegen in Lanaken, Stationsstraat 66, voor de overbruggingshuisvesting van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen.

Het gebouw ligt in het centrum van Lanaken in de onmiddellijke omgeving van het Financiecentrum (Stationsstraat 20). Het is probleemloos bereikbaar voor personeel en bezoekers. De toegang voor het personeel en de bezoekers wordt gescheiden gehouden en de kantoren zijn 100% toegankelijk voor mindervaliden. In de toekomst zullen de diensten van Financiën te Maasmechelen en Lanaken gehuisvest worden in een nieuw Financiecentrum in de Dr. Haubenlaan. Het betreft de verbouwing van een klooster. Het schetsontwerp voor deze verbouwing-nieuwbouw is opgemaakt maar de studie is voorlopig opgeschort tot er zicht is op het definitief behoefteprogramma in het kader van Coperfin.