04 apr 2003 17:00

Huur van gebouwen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad de verlenging goedgekeurd, via bijakte, van de huur van het gebouwencomplex gelegen Koningsstraat 60-66 te 1000 Brussel, dit ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad de verlenging goedgekeurd, via bijakte, van de huur van het gebouwencomplex gelegen Koningsstraat 60-66 te 1000 Brussel, dit ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het huurcontract wordt verlengd voor een duur van zes maanden, dus tot 31 juli 2003. Na het beëindigen van de werkzaamheden aan de gebouwen, gelegen Wetstraat 2/Leuvense Weg 1, zullen het ministerie en het kabinet van Binnenlandse Zaken verhuizen naar dit nieuwe complex.