04 apr 2003 17:00

Huur van gebouwen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen de toelating gegeven een nieuw huurovereenkomst af te sluiten voor een duur van 3 jaar en nadien jaarlijks opzegbaar ten behoeve van het Politieparket, voor de reeds gehuurde oppervlakte en voor de uitbreiding in het gebouw gelegen Hanssenslaan 11 te Vilvoorde.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen de toelating gegeven een nieuw huurovereenkomst af te sluiten voor een duur van 3 jaar en nadien jaarlijks opzegbaar ten behoeve van het Politieparket, voor de reeds gehuurde oppervlakte en voor de uitbreiding in het gebouw gelegen Hanssenslaan 11 te Vilvoorde.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen de toelating gegeven een nieuw huurovereenkomst af te sluiten voor een duur van 3 jaar en nadien jaarlijks opzegbaar ten behoeve van het Politieparket, voor de reeds gehuurde oppervlakte en voor de uitbreiding in het gebouw gelegen Hanssenslaan 11 te Vilvoorde.