06 dec 2002 16:00

Huur van gebouwen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad de huur van drie gebouwen goed, ten behoeve van de huisvesting van openbare diensten.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad de huur van drie gebouwen goed, ten behoeve van de huisvesting van openbare diensten.

Het betreft het huren van de volgende gebouwen: - de vierde verdieping, Blok C, van het gebouw gelegen chaussée de Binche 101, te Bergen, ten behoeve van het Ministerie van Justitie; het betreft hier de aanpassing van een inhuring die reeds was toegestaan door de Ministerraad van 7 december 2001. De aanvangsdatum van het huurcontract wordt één maand vervroegd; - het gebouw gelegen Allée Max Quintart 2 te Bonsecours (Péruwelz), ten behoeve van het Ministerie van Financiën; - de gebouwen gelegen op het terrein van de vroegere gieterij Bostyn, eigendom van de VZW "Les Amis des Infirmes Moteurs Cérébraux", rue Tienne Trappe en rue du Fosteau te Thuin. Dit gebouw wordt gehuurd ten behoeve van het Ministerie van Financiën.